Bedemand Hellerup sogn

Vi tilbyder som bedemand at varetage alt omkring bisættelser og begravelser i Hellerup

Herunder kan der findes relevante informationer omkring Hellerup sogn og dets personale.

Vi har som professionelle bedemænd et tæt samarbejde sammen med sognet og sikrer at alle aspekter omkring begravelse, dødsfald og bisættelse håndteres.

Se evt. også bedemand Gentofte.

Gå Til Side

Provst

Peter Birch
Peter Birch

Ahlmanns Alle 14
2900, Hellerup

pbp@km.dk
20 47 25 72

Træffes bedst efter aftale.

Telefonisk henvendelse bedst
om formiddagen tirsdag-fredag
(mandag er fridag).

Sognepræst (Kirkebogsfører)

Christine Gjerris
Christine Gjerris

Margrethevej 11C
2900 Hellerup

chg@km.dk
29 39 05 95

Træffes bedst efter aftale.
Telefonisk henvendelse bedst
om formiddagen tirsdag-fredag
(mandag er fridag).

Henvendelse vedrørende attester
m.m. skal ske til kordegnen.

Sognepræst

 

På grund af vakance henvises til

26 27 09 08

i spørgsmål vedrørende kirkelig betjening.

Overenskomstansat sognepræst

Bo Chen

På grund af vakance henvises til

boc@km.dk

i spørgsmål vedrørende kirkelig betjening.

Andre medarbejdere

Kordegn

Jeanette Valbjørn

Margrethevej 7B
2900, Hellerup

jev@km.dk
39 62 11 41

Kirkekontorets åbningstider: mandag lukket,
tirsdag: 10-13 og 16-18, onsdag: 10-13,
torsdag: 11-14, fredag: 10-13