Hvid kiste

Info: Dansk produceret kvalitetskiste fra Heilskov kistefabrik.
Prisen angives som inkl. polstring, pude og overlagen. Kister kan leveres i alle farver og i flere ædle træsorter med og uden kors.

Fra kr. 5.500
inkl. moms

Kistelevering og ilægning

Info: Iklædning i eget tøj eller skjorte leveret af os.

Kr. 550
inkl. moms

Urne

Info: Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer efter eget valg.

Fra kr. 800
inkl. moms

Rustvognskørsel / Grundtakst / Kilometertakst herudover

Info: Hverdage kl. 9 - 16, Indtil 20 km. med 1 mand, ekstra mand + kr. 400,00
Udover 20 km. Pr. km. kr. 22,00 med 1 mand.
Ved langdistance kørsel, gives tilbud.
Der beregnes aften, søn- og helligdags tillæg

Kr. 975
momsfrit

Blomstertransport

Info: Transport af blomster fra kirke til gravsted.

Fra kr. 500
inkl. moms

Honorar

Honoraret omfatter: Det viste eksempel på ydelser er en bruttoliste.
Bedemanden prissætter honoraret og angiver nedenfor priserne for de ydelser, der ikke er inkluderet i honoraret.

Inkl. alle tillæg for ydelser leveret uden for normal arbejdstid (hverdage uden for kl. 9-16).

 • Ordning af alle nødvendige anmeldelser til begravelsesmyndigheder.
 • Koordinering og kontakt til kirke og præst.
 • Koordinering af mindehøjtidelighed.
 • Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt.
 • Bestilling og indrykning af annonce.
 • Koordinering af ceremoni ved askespredning.
 • Professionel vejledning såvel før som efter begravelsen, herunder klarlægning af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger.
 • Vejledning om sorggrupper.
 • Tilbud om professionel psykologhjælp.
 • Tilbud om 1 times gratis advokatrådgivning.
 • Udlæg hos underleverandører:
  – Gravsten
  – Blomster
  – Annoncer
  – Krematorium
  – Kirkegården
 • Fremvisning af afdøde i kapel.
 • Udsyngning fra afhentningsstedet.
 • Tilstedeværelse under højtidligheden.
 • Afholdelse af ceremoni ved borgerlig begravelse (mindetale/sang).
 • Foto af kiste/gravsted/blomster (kun efter aftale).

Kr. 3.400
momsfrit

Ekstra tillæg/gebyrer

Ekstra tillæg ved assistance uden for normal arbejdstid.Kr. 550
Kapelleje/kølerumslejeKr. 383

Eksempel 1: Bisættelse fra en kirke, hvor dødsfaldet er sket på hospital.

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagenKr. 5.500
Økologisk fiber urne, valgfri farveKr. 800
Ilægning og påklædningKr. 550
Rustvognskørsel med 2 mand (indtil 20 km.)Kr. 1.375
Rustvognskørsel fra kirke til krematorium med 1 mand (indtil 20 km.)Kr. 975
Eventuel blomsterkørsel til kirkegård/gravsted (noget man selv kan)Kr. (500)
Flytte urne fra krematorium til kirkegård (noget man selv kan)Kr. (450)
HonorarKr. 3.400

 

Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger, kremering og kirkegård/gravsted.

Kr. 13.550

Eksempel 2: Begravelse fra en kirke, hvor dødsfaldet er sket på hospital

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagenKr. 6.300
Ilægning og påklædningKr. 550
Rustvognskørsel til kirke, med 2 mand (indtil 20 km.)Kr. 1.375
Evt. rustvognskørsel til kirkegård (indtil 20 km.)Kr. (975)
Eventuel blomsterkørsel til kirkegård/gravsted (noget man selv kan)Kr. (500)
HonorarKr. 3.400

 

Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger og kirkegård/gravsted.

Bestiller vælger som udgangspunkt hvilke leverandører, der skal levere blomster, annoncer, gravsten eller lignende. Formidler vi leverancen, modtager vi ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen.

Kr. 13.100

Eksempel 3: Bisættelse fra hospitalets kapel, hvor dødsfaldet er sket på hospitalet

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagenKr. 5.500
Økologisk fiber urne, valgfri farveKr. 800
Ilægning og påklædning / Klargøring af kisteKr. 550
Rustvognskørsel til kirke, med 2 mand (indtil 20 km.)Kr. 1.375
HonorarKr. 3.400

 

Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger og kirkegård/gravsted.

Bestiller vælger som udgangspunkt hvilke leverandører, der skal levere blomster, annoncer, gravsten eller lignende. Formidler vi leverancen, modtager vi ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen.

Kr. 11.625

Eksempel 4: Begravelse fra kirke, hvor dødsfaldet er sket hjemme

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagenKr. 6.300
Ilægning og påklædning / Klargøring af kisteKr. 550
Rustvognskørsel til kapel, med 2 mand (indtil 20 km.)Kr. 1.375
Rustvognskørsel til kirke (indtil 20 km.)Kr. 975
Evt. rustvognskørsel til kirkegård (indtil 20 km.)Kr. 975
HonorarKr. 3.400

Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger og kirkegård/gravsted.

Bestiller vælger som udgangspunkt hvilke leverandører, der skal levere blomster, annoncer, gravsten eller lignende. Formidler vi leverancen, modtager vi ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen.

Kr. 13.575

Forbrugerklager

Ønsker man at klage over en bedemand?

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft.

Med loven er det offentlige forbrugerklagesystem blevet moderniseret og samtidig er EU’s direktiv
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB-direktivet) implementeret.

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er udvidet med nye sagsområder og forbrugerklagesystemet
er samtidig blevet opdelt i to faser:
en mediationsfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mediationsfasen.

Ovenstående betyder derfor, at en tvist altid først vil blive forsøgt forligt imellem parterne via Center for Klageløsning
hos Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Gebyret for at indbringe en sag er p.t kr. 100,- og tvisten skal andrage mindst kr. 1000,-

Se mere her!

Kontaktoplysninger til styrelsen:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
tlf. 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk – www.kfst.dk