Begravelse

Forudsætninger

 • Afdøde afhentes på Herlev/Bispebjerg Hospital på en hverdag mellem kl. 9.00-14.00.
 • Højtideligheden finder sted fra Søborg Kirke.
 • Jordfæstelse fra Gladsaxe Kirkegård.

Hvid glat begravelseskiste

6.900,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde

1.950,-

Rustvognskørsel til kirke

2.250,-

Rustvognskørsel til kirkegård

2.250,-

Bedemandens honorar

4.900,-

I alt kr.

18.250

Bisættelse

Forudsætninger

 • Afdøde afhentes i hjemmet på en hverdag mellem kl. 9.00-15.00.
 • Afdøde bisættes fra Søndre Kapel, Bispebjerg Kirkegård og kremeres på Bispebjerg Krematorium.
 • Afdøde nedsættes i askefællesgraven på Bispebjerg Kirkegård.

Hvid glat kiste

6.900,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde

1.950,-

Rustvognskørsel til højtidelighedssted

2.250,-

Rustvognskørsel til krematorium

Bedemandens honorar

4.900,-

I alt kr.

16.000,-

Borgerlig bisættelse

Forudsætninger

 • Afdøde er ikke medlem af folkekirken.
 • Afdøde hentes på Herlev Hospital på en hverdag mellem kl. 9.00-14.00.
 • Afdøde bisættes f.eks. i et kapel eller fra hjemmet.
 • Familien henter selv urnen og sørger for, at asken bliver spredt over havet.

Hvid glat kiste

6.900,-

Kisteilægning og påklædning af afdøde

1.950,-

Rustvognskørsel til højtidelighedssted

2.250,-

Rustvognskørsel til krematorium

2.250,-

Bedemandens honorar

4.900,-

Urne

1.250,-

I alt kr.

19.500,-

Alle priser i eksemplerne er i danske kr. inkl. moms.

Prisen er den samme hos Bedemand Bytoft, om man er medlem af folkekirken eller ej.

Udover bedemandens egne ydelser kommer der ofte udlæg/udgifter til kremering, kirkegård, blomster, gravsten, salmeblade, blomsterkørsel, urnetransport, annoncer i avisen, evt. tillæg samt andre ønsker, hvilket ofte beløber sig til ca. kr. 7.000,- til 180.000,-

Bedemanden kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.

Prisoplysninger

Hvid kiste

fra kr. 6.900,-

100 % dansk produceret kvalitetskiste fra Fuglebjerg Kistefabrik. De er godkendt af Dansk Krematorieforening. Prisen er inkl. polstring, pude og vatteret dyne. Kister kan leveres i alle farver og i flere træsorter med og uden kors mod tillæg.

Ilægning

kr. 1.950,-

Kisteilægning og evt. påklædning af afdøde.

Urne

fra kr. 1.250,-

Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer efter eget valg. Natur og Heim urnerne bliver leveret med nedsænkningsbånd, så familien kan nedsætte urnen uden at bruge urnetang.

Transport af urne

kr. 1075,-

Indenfor Stor København.

Forsendelse af urne

kr. 1.275,-

I Danmark.

Rustvognskørsel fra kl. 9-16 på hverdage

0 – 25 kilometer - kr. 2.250,-
26 – 60 kilometer - kr. 2.450,-
61 -? pr. kilometer - kr. 30,-

Graduerede takster efter kl. 16.00 på hverdage, lørdag, søn- og helligdage.
Rustvognene består af en to sorte Mercedes E. Særlige ruter kan aftales.

Honorar - kr. 4.900,-

Honoraret omfatter: Eksempler på ydelser

 • En uddannet bedemand som vægter tryghed, nærvær, empati.
 • Faglig dygtig bedemand, som kan sørge for at få afdøde hjem fra udlandet og at få afdøde transporteret til udlandet.
 • Har ekspertise i forskellige trossamfund.
 • Kan kontaktes alle 365 dage hele døgnet.Garanti for at alt bliver som aftalt.
 • Samtale kan foregå f.eks. i hjemmet, på kontor, på hospital, på hospice, via mail eller pr. telefon.
 • Ved samtalen er der ingen aften -, weekend- eller helligdagstillæg.
 • Vejledning og koordinering, hvis afdøde har testamenteret sit legeme til Anatomisk Institut. (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.)
 • Kontakt og koordinering til hospital, plejehjem, hospice og kapel.
 • Kontakt og koordinering til kirke, præst og kirkegård.
 • Kontakt og anmeldelse af alle nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder.
 • Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt.
 • Bestilling af solosang eller solosolist.
 • Bestilling og indrykning af annonce.
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra sygeforsikring Danmark
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark.
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra diverse fagforeninger.
 • Udlevering af børnebogen ”Hvor går man hen, når man går bort”
 • Udlevering af pjecen ” Når nogen dør”.
 • Tilstedeværelse før og under højtideligheden.
 • Udlæg hos underleverandører:
 • Blomster
 • Trykte salmer
 • Annoncer

Ekstra tillæg/gebyrer Kransekørsel fra kl. 9-15 på hverdage.
0 – 24 kilometer - kr. 1.250,-
25 – 60 kilometer - kr. 1.950,-

Graduerede takster lørdag, søn- og helligdage.

Blomsterudlægning
hverdage - kr. 1.250,-
lørdag - kr. 1.450,-

Hvid skjorte

kr. 750,-

Lodning af zinkkiste

kr. 2.200,-

Emballering af kiste

kr. 800,-

Destruktion af kiste

kr. 1.500,-