Begravelseshjælp

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er økonomisk støtte til pårørende eller andre, der skal dække udgifterne til
en begravelse eller bisættelse.

Der er ofte mange omkostninger forbundet med begravelser og bisættelser, og for nogle pårørende kan det være en stor
økonomisk byrde. Læs hvad begravelse/bisættelse koster hos Lyngby Begravelsesforretning her.

Hvad Koster Det?

Derfor kan der søges hjælp til begravelsen hos den afdødes bopælskommune. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler
beløbet til boet og de pårørende.

Begravelseshjælp

Bedemanden kan besvare spørgsmål og vejlede, men har ikke indflydelse på udbetalingen af beløbet.

Bedemanden står også til rådighed til at hjælpe dig med alle de praktiske ting, der kan virker uoverskuelige når man mister en, der står en nær.

Se videoen om hvordan bedemanden kan hjælpe dig.

Se videoen

Hvor meget kan man få i begravelseshjælp?

Beløbet man kan få udbetalt til begravelseshjælp beregnes ud fra flere forskellige faktorer, blandt andet, den afdødes formueforhold.
Herunder beskriver Danske Bedemænd de forskellige regler opdelt i fire grupper:
Personer under 18 år:

Uanset formue udbetales der hjælp på kr. 9.200,- til personer under 18 år.

Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:

Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle og/eller børn under 18 år, udbetales en hjælp på kr. 11.000, - hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 36.700,-. D.v.s. at den nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 36.700,- således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 47.700,-. Se dog reglerne i pkt. 4.

Personer på 18 år og derover:

Der udbetales en hjælp på kr. 11.000,- såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 18.400,-. Den nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 18.400,- således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 29.400,-. Se dog reglerne i pkt. 4.

Personer født før 1. april 1957:

Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,- såfremt afdøde er født før 1. april 1957.

Begravelseshjælp

Hvordan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælp, tages der udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet. Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringe samt pensionsordninger.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund.

Læs mere om takster og værdigrænser i forhold til hjælpen her.

Gå Til Side

Ansøgning om hjælp til begravelse

Der kan ansøges om begravelseshjælp via www.borger.dk hvor det også er muligt at give bedemanden fuldmagt til at ansøge og modtage beløbet.

Skriv til Lyngby Begravelsesforretning

  Udfyld denne og vi ringer dig op

  Information

  Information

  Vi hjælper Dem med alle praktiske forhold, der følger med en begravelse eller en bisættelse.

  Videoer

  Få mere information om vores ydelser fra ser på de videoer

  Ved dødsfald

  Vi påtager os at give Dem og øvrige pårørende en saglig rådgivning

  Praktisk hjælp

  Vi hjælper Dem med alle praktiske forhold, der følger med en begravelse eller en bisættelse

  Blomster

  Vi samarbejder med og kan anbefale Dybkilde Blomster

  Børne Bog

  Børnebogen “Hvor går man hen når man går bort” med CD indtalt af skuespilleren Lone Hertz

  Pjecer

  Hos os kan der oprettes medlemskab af Elysium Begravelsesopsparing

  Begravelseshjælp

  Begravelseshjælp er økonomisk støtte til pårørende eller andre