Gældende pr. 1. januar 2017

Afdødes formueforhold lægges til grund ved beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

I Personer under 18 år:

Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.000,00 til personer under 18 år.

II Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:

Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 10.750,00, hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 36.000,00. D.v.s. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 36.000,00, således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 46.7500. Se dog reglerne i pkt. IV.

Eksempel:
Ved ægtefællernes samlede formue på kr. 38.000,00 vil begravelseshjælpen andrage kr. 8.750,00

III Personer på 18 år og derover:

Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 10.750,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 18.050,00. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 18.050,00.

Således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 28.800,00. Se dog regnerne i pkt. IV.

Eksempel:
Ved formue på kr. 20.000,00 vil begravelseshjælpen andrage kr. 8.800,00

IV Personer født før 1. april 1957:

Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,00, såfremt afdøde er født før 1. april 1957.

Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen Danmark
Der er i Sygeforsikringen Danmarks gruppe 1 og gruppe 2
begravelseshjælp som udgør kr. 1.400,00

Bundfradrag ved beregning af boafgift, pr. 1. januar 2017
kr. 282.600,00

Bundfradrag ved gaveafgift
Børn/børnebørn kr. 62.90000
Svigerbørn kr. 22.000,00

Værdigrænsen

Værdigrænsen for bo udlæg kr. 43.000,-.

Værdigrænsen for udlæg til efterlevende ægtefælle er reguleret til kr. 740.000,- (Husk, at alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal med regnes).

Arveladeren kan, fjr. arvelovens§ 5, ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine børn. Beløbet kan pr. 1/1 2017 begrænses til en værdi af kr. 1.240.000,-.